Flere fikk arbeidsavklaringspenger på slutten av fjoråret

foto