Russland skjerper straffen for soldater som nekter å følge ordre

foto