Faktisk.no: Usikkert hvor mange døgnplasser som vil forsvinne