Sju kvinnelige advokater fra Norge inne på eksklusiv lederliste