Forsvaret øker tilstedeværelsen ved olje- og gassinstallasjoner

foto