Mange strømkunder på Vestlandet har fått strømmen tilbake