Justisministeren lover styrking av politiet i distriktene