Naturvernforbundet støtter aksjon ved Førdefjorden