Forsikringsselskap ringes ned av kunder på grunn av flystreik

foto