Voldsutsatt lærer får erstatning og beklagelse fra Oslo kommune