Vitne: Henrettelse med nitrogengass førte til kramper i mange minutter