Den siktede i Lørenskog-saken settes fri – siktelsen står ved lag

foto