Lagmannsretten forkaster anken til siktet bankansatt

foto