Justisministeren vil gi fengselstilsyn tydeligere mandat

foto