Kirkemøtet har gjenvalgt kirkerådsleder Raaum for to år til

foto