Tiltalte om tiden etter Helge Ingstad-forliset: – Den verste perioden i mitt liv

foto