Eksplosjon på flåte i Møre og Romsdal – en person bekreftet skadd