Forsker frykter bølge av senvirkninger når koronaen slippes løs