Stort flertall bak skandaleforfulgt NRA-leder

foto