Sakkyndige avgir sin erklæring om Espen Andersen Bråthen

foto