Staten går inn som partshjelp i rettssak om Øyfjellet vindpark

foto