Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet mot fordømmelse av annekteringen

foto