Dårligere psykisk helse blant barn og unge under pandemien

foto