Østfolding innlagt med metanolforgiftning – sykehus advarer mot farlig sprit