Ben-Gvir beordrer fjerning av palestinske flagg

foto