WSJ: Krise for Syria etter at Iran slutter å levere billig olje