Ingen etterforskning av Erdogan-dukke i Sverige

foto