Det går fram av rådets høringssvar.

– Sjømatrådet mener at det vil bli svært utfordrende å fastsette korrekte normpriser, det vil si en normpris som gjenspeiler reell inntekt, og at det vil bli vanskelig å lage et system for normpriser som ikke er unødig komplisert, heter det.

Rådet mener skatteforslaget har ført til usikkerhet som får negative konsekvenser for posisjonen for norsk laks i internasjonale markeder. Det ber regjeringen så snart som mulig ta beslutninger som reduserer usikkerheten.

Regjeringen ønsker å bruke normpris i stedet for faktiske priser fordi noen selskaper både driver med oppdrett og foredling av fisk, og dermed selv kan bestemme prisen.

Norges sjømatråd er statlig og jobber for å markedsføre norsk sjømat i utlandet. Rådet finansieres av en markedsavgift betalt av næringen.