Britisk politi: Asylmottak utsatt for høyreekstrem terror

foto