Folkehelseundersøkelse ser på følgene av fornorskningen

foto