Norsk Industri vurderer å skjerpe ansattes mulighet til å gjøre aksjekjøp

foto