Rødt ønsker rask stortingsbehandling av EUs energimarkedspakke

foto