Zelenskyj: Dnipro-angrepet viser behovet for raskere våpenleveranser

foto