Forslag om å frede villaen til jødisk familie i Larvik