Høring i Stortinget om hvorvidt oljeutbygginger kan være i strid med grunnloven

foto