Oslo-skolene slutter med jevnlig koronatesting 8. februar