Over 3.500 forhåndsstemte om fylkestilhørighet i Alta

foto