Rapport: Tidligere skjevfordeling av vaksiner kunne hjulpet koronahåndteringen

foto