Driftsresultatet er nær doblet fra samme kvartal i fjor, da det var på 1,3 milliarder kroner.

Til tross for en rekke operasjonelle og finansielle rekorder mener Mowi at deres tredje kvartal ble overskygget av den norske regjeringens grunnrenteforslag på 40 prosent på havbruk.

Sammen med selskapsskatt blir skattenivået ifølge laksegiganten 62 prosent.

– Havbruksnæringen er en distrikts- og fremtidsnæring vi som nasjon fram til nå har ønsket å vokse. Et skattenivå på 62 prosent vil derimot sparke bein under disse ambisjonene. Dramatisk økte skattekostnader for næringen vil gå på bekostning av fremtidige investeringer og føre til at utviklingen av landets nest største eksportnæring og ikke minst viktigste distriktsnæring stopper opp, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi.

– I praksis står vi overfor en overføring av verdier fra kystsamfunnene til sentrale strøk vi aldri tidligere har sett, sier han.

Selskapet holder fast ved at de vil stanse alle framtidige strukturelle investeringer i Norge inntil skatte- og rammevilkårene endrer seg.