Forsvarer: Politiet innstiller på henleggelse i Tina Jørgensen-saken

foto