Forskningsrådet gir 76 millioner til offentlige innovasjonsprosjekter