Over 200 korridorpasienter på norske sykehus

foto