Oslo-politiet har satt inn ekstra patruljer etter flere alvorlige hendelser