Russland: Ikke mulig å sameksistere med det nåværende regimet i Ukraina