Kontrollkomité-leder fortsatt usikker på om det var lov med rødt nivå i skolene

foto