Krigsforsker tror norske rørledninger alt kan være utsatt for sabotasje