Vil ha krav om at alle nye, tunge varebiler i det offentlige skal ha null utslipp

foto