Folk strømmet til Stortinget for strømdemonstrasjon

foto