Regelendring kan føre til mangel på HC-plasser

foto