Ukrainas politisjef blir fungerende innenriksminister